Loblaw mở rộng chương trình PC Optimum tại trạm xăng Esso

Nhà bán lẻ thực phẩm và điều hành nhà thuốc lớn nhất Canada là Loblaw sẽ mở rộng chương trình khách hàng thân thiết tại các trạm xăng Esso, cho phép các thành viên PC Optimum tích điểm khi đổ xăng.

Bắt đầu từ đầu năm tới, chủ thẻ PC Optimum có thể đổi điểm để lấy phần thưởng như nhiên liệu và dịch vụ rửa xe.

Công ty Imperial Oil, nhà vận hàng Esso, cho biết họ sẽ ngừng chương trình Esso Extra. các thành viên sẽ có thể chuyển đổi số điểm hiện có sang PC Optimum.

Được biết chương trình PC Optimum có 18 triệu thành viên.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English