Lo ngại gia tăng về làn sóng COVID-19 thứ sáu ảnh hưởng đến tình trạng nghỉ học ở Ontario

Khi các tỉnh bang tiếp tục thúc đẩy việc sống chung với COVID-19, giáo viên và nhân viên ở Ontario đang nêu lên lo ngại về sự gia tăng của số học sinh vắng mặt tại các trường học trên khắp Ontario trong bối cảnh làn sóng thứ sáu.

Các trường học ở Waterloo, Ottawa và London gần đây đều thông báo về tình trạng học sinh và giáo viên vắng mặt ngày càng nhiều. Patrick Etmanski, Chủ tịch Hiệp hội Giáo viên Công giáo Anh Ontario, cho biết một trường học ở Kitchener đã vắng 13 nhân viên trong một ngày.

Ông nói rằng điều này đặc biệt  đáng lo ngại cho những sinh viên không thể tiếp cận sự hỗ trợ mà họ thường nhận được ở trường.

Hai trường học ở London đã buộc phải đóng cửa vào thứ Sáu và chuyển sang học trực tuyến do các vấn đề về nhân sự. Giám đốc Hội đồng Học khu Thames Valley cho biết ít nhất 400 nhân viên vắng mặt đã được báo cáo mỗi ngày.

Chỉ riêng trong tuần này, 36 trường học ở Ottawa đã báo cáo ít nhất 20% nhân viên và học sinh vắng mặt, bao gồm cả những lý do không liên quan đến COVID-19.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan