Khoản hoàn trả CERB bị liệt kê sai thành thu nhập chịu thuế trên một số phiếu thuế

Khi đại dịch COVID-19 đóng cửa các trường học vào mùa xuân năm ngoái, Danny Thomson, một bảo vệ và sinh viên mới tốt nghiệp đã được Hội đồng An toàn Ottawa khuyến khích nộp đơn xin trợ cấp khẩn cấp COVID-19 mới.

Nhưng mặc dù Thomson đã trả lại $3.000 đô Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp của Canada vào năm ngoái sau khi nhận ra mình không đủ điều kiện, nhưng phiếu thuế từ Cơ quan Doanh thu Canada cho biết 2.000 đô la vẫn chưa được hoàn trả. Khoản tiền này được coi là thu nhập chịu thuế cho năm 2020.

Cơ quan Doanh thu Canada CRA xác nhận trong tuần này rằng một số người nộp thuế hoàn trả các quyền lợi liên quan đến COVID-19 vào năm 2020 đã nhận được phiếu thuế không chính xác, liệt kê sai các phần của các khoản trợ cấp đã hoàn trả là thu nhập chịu thuế.

Những người nhận CERB đã hoàn trả trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, sẽ không phải trả thuế cho những khoản đó trên tờ khai thuế năm 2020, với số tiền hoàn trả được trừ vào số tiền trợ cấp của cá nhân trên phiếu T4A.

Nhưng cơ quan thuế cho biết có một lỗi hiếm gặp, trong đó các khoản hoàn trả được ghi vào tài khoản trả góp T1 của người đóng thuế thay vì tài khoản trợ cấp khẩn cấp của họ.

CRA cho biết người nộp thuế nên gọi 1-800-959-8281 để sửa phiếu thuế không chính xác. Họ đang chủ động chuyển các khoản thanh toán đến đúng tài khoản, và phiếu thuế sửa đổi sẽ được phát hành.

Edward Rajaratnam, giám đốc điều hành tại dịch vụ tư vấn nhân dân của EY Canada, cho biết một cuộc gọi điện thoại đến CRA – tốt nhất là vào buổi sáng trước khi hàng đợi bắt đầu trên đường dây nóng – vẫn tốt hơn một lá thư, vì tranh chấp trong một cổng trực tuyến khó khăn hơn.

Trước khi gửi đơn khiếu nại, Rajaratnam cho biết bạn cũng nên kiểm tra với ngân hàng của mình để đảm bảo khoản trả nợ nằm trong tài khoản của bạn và cơ quan liên quan đã nhận được.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English