Khoản hỗ trợ một lần cho người khuyết tật được chờ đợi từ lâu sẽ được phân phối vào thứ Sáu

Khoản hỗ trợ một lần của chính phủ liên bang đã hứa cho những người Canada khuyết tật đang phải vật lộn với đại dịch sẽ được phân phát vào thứ Sáu tuần này sau nhiều tháng trì hoãn.

Chính phủ dự đoán gần 1,6 triệu người Canada sẽ nhận được khoản thanh toán miễn thuế lên tới 600 đô la, mà theo họ là sẽ giúp bù đắp các chi phí bổ sung phát sinh trong vài tháng qua như giao hàng tạp hóa, đi lại, thuốc men và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Để nhận được hỗ trợ, người nộp đơn phải có giấy chứng nhận Tín dụng thuế dành cho người khuyết tật (DTC) hiện có và hợp lệ trước hạn nộp hồ sơ ngày 25 tháng 9 hoặc là người thụ hưởng của Chương trình hưu trí dành cho người khuyết tật Canada, Trợ cấp dành cho người khuyết tật của Chương trình hưu trí Quebec, và hoặc một trong những chương trình khuyết tật theo Các vấn đề Cựu chiến binh Canada kể từ ngày 1 tháng 7.

Thứ Sáu tuần trước, Đảng Tự do đã gia hạn thời hạn nộp đơn đăng ký hỗ trợ DTC này cho đến ngày 31 tháng 12 để mở rộng về những ai đủ điều kiện. Mặc dù vậy, một số nhà phê bình lo ngại về phạm vi tiếp cận.

Cán bộ Ngân sách Quốc hội ước tính chương trình này sẽ chi $792 triệu đô la trong năm đầu tiên.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English