Khi nào bạn sẽ nhận thẻ thông tin cử tri để đi bầu cử

Với cuộc bầu cử liên bang Canada lần thứ 44 được ấn định vào ngày 20 tháng 9, chỉ còn vài tuần nữa, Tổ chức Bầu cử Canada đã bắt đầu gửi thẻ thông tin cử tri (voter information card) đến các cử tri đã đăng ký.

Tất cả các cử tri đã đăng ký sẽ nhận được thẻ của họ trước ngày 10 tháng 9, cơ quan này thông báo hôm thứ Hai. Thẻ đang được gửi ra khi các điểm bỏ phiếu được xác nhận. Những thẻ này cho bạn biết thời gian và địa điểm bỏ phiếu và cung cấp thông tin về khả năng tiếp cận của điểm bỏ phiếu của bạn.

Để bỏ phiếu, bạn phải mang theo bằng chứng nhận dạng và địa chỉ đến phòng bỏ phiếu. Thẻ thông tin cử tri có thể được sử dụng làm bằng chứng địa chỉ, nhưng phải đi kèm theo thẻ ID được chấp nhận. Bạn không bắt buộc phải mang theo thẻ thông tin cử tri khi bỏ phiếu, nhưng bạn nên mang theo thẻ để dịch vụ được nhanh hơn.

Nếu bạn không nhận được thẻ trước ngày 10 tháng 9, bạn có thể không được đăng ký bỏ phiếu hoặc thông tin đăng ký của bạn có thể không được cập nhật. Bạn có thể kiểm tra trạng thái đăng ký của mình, bắt đầu quá trình đăng ký hoặc cập nhật địa chỉ của mình thông qua dịch vụ đăng ký cử tri trực tuyến của Election Canada [https://ereg.elections.ca/CWelcome.aspx?lang=e].

Nếu tên trên thẻ của bạn có lỗi hoặc bạn nhận được thẻ cho người đã qua đời hoặc không còn sống tại địa chỉ nơi thẻ được gửi, bạn nên liên hệ với văn phòng Bầu cử Canada tại địa phương của bạn.

Nếu địa điểm bỏ phiếu của bạn thay đổi do những trường hợp không lường trước được sau khi thẻ ban đầu của bạn được gửi đi, thẻ thay thế sẽ được gửi với dòng chữ “thẻ thay thế (replacement card)” được in ở góc dưới bên phải.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English