Khảo sát cho thấy 27% cư dân Saskatchewan thay đổi quan điểm chính trị của họ trong đại dịch

Một cuộc khảo sát mới cho thấy rằng quan điểm chính trị của hầu hết cư dân Saskatchewan vẫn giữ nguyên trong thời gian đại dịch xảy ra, nhưng trong số hơn một phần tư số người được hỏi mà đã thay đổi quan điểm của mình, 70% nói rằng họ đã trở nên “thiên về cánh hữu hơn”, trong khi 30% đã trở nên “thiên tả hơn”.

Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Ứng dụng Canada (CHASR) tại Đại học Saskatchewan đã khảo sát 401 cư dân tỉnh bang qua điện thoại bàn và điện thoại di động từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 3. 

Họ đã được hỏi liệu quan điểm chính trị của họ đã trở nên “thiên tả” / tức là theo chủ nghĩa tự do, “thiên hữu” / theo chủ nghĩa bảo thủ hơn hay vẫn giữ nguyên.

61% số người được hỏi cho biết họ không thay đổi quan điểm chính trị của mình trong vài năm qua trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, 27,2% cho biết họ đã thay đổi quan điểm của mình.

Cuộc thăm dò cho thấy người dân ở các vùng nông thôn và các thành phố nhỏ hơn có xu hướng trở nên nghiêng về cánh hữu hơn, trong khi những người sống ở Saskatoon và Regina có nhiều khả năng trở nên thiên tả hơn hoặc vẫn giữ nguyên.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan