Kết quả tài chính từ các ngân hàng lớn của Canada có khả năng cung cấp thông tin chi tiết về sự phục hồi kinh tế

Các ngân hàng lớn nhất của Canada sẽ báo cáo kết quả tài chính hàng quý trong tuần này.

John Aiken, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Barclays ở Canada, nói rằng các nhà lãnh đạo ngân hàng Canada có thể sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cách nền kinh tế đang phục hồi trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như vay thế chấp gia tăng, giảm chi tiêu bằng thẻ tín dụng hoặc các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ.

Scotiabank và BMO bắt đầu báo cáo thu nhập ngân hàng vào thứ Ba, trong khi RBC và National Bank sẽ báo cáo vào thứ Tư, tiếp theo là CIBC và TD Bank Group vào thứ Năm.

Bay Street sẽ xem xét cách các ngân hàng không chỉ chống chọi với đại dịch và giữ cho chi phí ở mức thấp, mà còn tạo ra các lĩnh vực tăng trưởng mới, chẳng hạn như hoạt động ở Hoa Kỳ hoặc Mỹ Latinh.

Robert Colangelo, phó chủ tịch cấp cao của nhóm tổ chức tài chính toàn cầu tại DBRS Morningstar, cho biết các khoản vay mua ô tô có thể là danh mục đầu tư ngày càng tăng tại một số ngân hàng và kinh doanh quản lý tài sản cũng có thể là một chủ đề nóng trong bối cảnh thị trường vốn đang tăng.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English