Kế hoạch cải tổ y tế sắp tới của Quebec bị rò rỉ

Khi Quebec trình bày ngân sách của mình vào đầu tuần này, có rất ít chi tiết về cách chi 8,9 tỷ đô la dành cho chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, Radio-Canada cho biết họ đã nhận được một bản sao kế hoạch cải cách sắp tới của Bộ Y tế. 

Theo các phương tiện truyền thông, kế hoạch bao gồm 50 biện pháp bao gồm:

  • Giới hạn thời gian chờ các phòng khẩn cấp xuống còn 90 phút 
  • Kỹ thuật hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe
  • Loại bỏ tình trạng phải làm thêm giờ bắt buộc cho nhân viên y tế và
  • Cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc bằng cách trao nhiều quyền hơn cho các chuyên gia y tế khác như dược sĩ.

Các biện pháp khác sẽ bao gồm:

  • Trả nhiều tiền hơn cho bác sĩ gia đình cho mỗi bệnh nhân họ tiếp nhận
  • Mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa trên khắp Quebec
  • Đầu tư nhiều tiền hơn vào việc chăm sóc người cao niên, bao gồm các bữa ăn đầy đủ hơn ở các nhà chăm sóc dài hạn và
  • Tiếp tục sử dụng các phòng khám tư nhân để bắt kịp các ca phẫu thuật tồn đọng

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan