Ít nhất 20% nghị sĩ Canada nắm giữ bất động sản để cho thuê và để đầu tư trong bối cảnh nhà ở khủng hoảng

Ít nhất 65 thành viên Quốc hội Canada nắm giữ tài sản bất động sản cho thuê hoặc đầu tư, theo hồ sơ của họ với ủy viên xung đột lợi ích liên bang.

Tuy nhiên, con số đó trên thực tế có thể cao hơn nhiều vì 91 nghị sĩ vẫn chưa hoàn thành quá trình tiết lộ hoặc do hồ sơ của họ vẫn chưa được công bố.

Tất cả những điều đó đều hợp pháp và tất cả các nghị sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình theo luật xung đột lợi ích của Canada, vì họ đã báo cáo tài sản của họ cho ủy viên liên bang về xung đột lợi ích.

Tuy nhiên, những tiết lộ của họ đến vào thời điểm mà người dân ngày càng thất vọng và bức xúc về vai trò của các nhà đầu tư bất động sản. Lý do là những nhà đầu tư này đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả nhà ở của đất nước.

Trong số 91 nghị sĩ chưa công khai thông tin có nghị sĩ Đảng Tự do Taleeb Noormohamed, người đã phải đối mặt với chỉ trích trong cuộc bầu cử vừa qua vì đã đầu tư lướt sóng hàng chục căn nhà và ứng cử viên lãnh đạo Đảng Bảo thủ Pierre Poilievre.

Theo hồ sơ hiện có, ít nhất 42 nghị sĩ Đảng Tự do sở hữu tài sản bất động sản cho thuê hoặc đầu tư, chẳng hạn công ty sở hữu bất động sản, đất trống, bất động sản giải trí, hoặc thu nhập hoặc lợi ích đáng kể trong môi giới bất động sản.

Trong khi đó, ít nhất 16% trong số 19 nghị sĩ đảng Bảo thủ  tiết lộ rằng họ sở hữu bất động sản cho thuê hoặc đầu tư.

Chủ sở hữu bất động sản lớn nhất cho đến nay là Nghị sĩ Bảo thủ Marty Morantz, với tổng số 21 bất động sản.

Ông Morantz tiết lộ quyền sở hữu chung đối với năm bất động sản cho thuê tại Winnipeg, Man., cũng như 12 bất động sản cho thuê nhà ở nhiều đơn vị trong cùng một thành phố.

Ông cũng tiết lộ quyền sở hữu chung với hai bất động sản cho thuê nhiều đơn vị ở Edmonton, Alta., và hai bất động sản cho thuê thương mại cũng ở Winnipeg.

Theo phân tích của Ngân hàng Trung ương Canada vào đầu năm nay, lượng mua nhà của các nhà đầu tư đã cao hơn so với những người mua nhà lần đầu hoặc thậm chí là những người mua nhà một lần nữa trong đại dịch COVID-19.

Phân tích cho thấy các nhà đầu tư chiếm 1/5 số nhà mua ở Canada, trong khi tỷ lệ mua của những người mua nhà lần đầu đạt mức thấp mới trong năm ngoái.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan