Hơn 41% nhà ở một số tỉnh thuộc về những cá nhân có nhiều bất động sản

Dữ liệu mới từ Thống kê Canada cho thấy những chủ sở hữu nhiều bất động sản nắm giữ từ 29 đến 41% nguồn cung nhà ở ở Ontario, British Columbia, Nova Scotia và New Brunswick trong năm 2019 và 2020.

Dữ liệu từ Chương trình Thống kê Nhà ở của Canada, bao gồm cả các bất động sản để ở và giải trí, cho thấy những cá nhân sở hữu nhiều tài sản chiếm 41% nguồn cung nhà ở của Nova Scotia, 39% của New Brunswick, 31% của Ontario và 29% của British Columbia.

Những chủ sở hữu nhiều bất động sản chiếm 22% tổng số chủ sở hữu ở Nova Scotia, 20% ở New Brunswick, 16% ở Ontario và 15% ở British Columbia.

Dữ liệu cho thấy 10% chủ sở hữu hàng đầu ở các tỉnh đó kiếm được nhiều tiền hơn 50% những người ở nhóm cuối cộng lại, và 10% chủ sở hữu hàng đầu ở Ontario và British Columbia, đều có thu nhập hàng năm trên 125.000 đô la.

Phần dữ liệu tương tự cũng cho thấy từ năm 2018 đến năm 2019, số lượng người mua nhà lần đầu tăng 17% ở New Brunswick, 9% ở Nova Scotia và 6% ở British Columbia.

Dữ liệu được công bố chưa đầy một tuần sau khi chính phủ liên bang công bố một loạt các biện pháp nhà ở nhằm làm cho nhà ở có giá cả phải chăng hơn cho những người mua lần đầu và tạm thời khó tiếp cận hơn đối với những người không phải là cư dân.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan