Hội đồng trường học lớn nhất Ottawa sẽ mang trở lại nhiệm vụ đeo mặt nạ

Hội đồng trường học lớn nhất Ottawa đang tiếp tục yêu cầu học sinh và nhân viên đeo khẩu trang trong nhà giữa đợt dịch COVID-19 lần thứ sáu, sau khi biện pháp này bị chính quyền tỉnh dỡ bỏ vào tháng trước.

Tám người được ủy thác với Hội đồng Trường Học khu Ottawa-Carleton (OCDSB) đã bỏ phiếu ủng hộ đề nghị của Mark Fisher, người được ủy thác vùng River / Gloucester-Southgate. Một người được ủy thác phản đối động thái này và ba người bỏ phiếu trắng.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra ba tuần sau khi tỉnh dỡ bỏ hầu hết các quy định về khẩu trang và trong bối cảnh COVID-19 đang hồi sinh ở Ottawa.

Thành phố gần đây đã lập kỷ lục về số lượng coronavirus được quan sát thấy trong nước thải địa phương. Các mức đó cao hơn khoảng ba lần so với kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 1 năm 2022.

Trong một tuyên bố vào đầu tuần này, Y tế Công cộng Ottawa cho biết họ đặc biệt khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang trong nhà và ủng hộ các biện pháp tăng cường sử dụng khẩu trang.

Hội đồng nhà trường, đại diện cho hơn 70.000 học sinh tiểu học và trung học, đã có 113 trường hợp COVID-19 tự báo cáo từ nhân viên và học sinh vào thứ Ba.

Một số ủy viên đã nói rằng có những lớp học và trường học bị đóng cửa trong khu vực của họ.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan