Hội đồng thành phố Vancouver chốt mức tăng ngân sách cảnh sát 5,7 triệu đô la mà không tăng thuế

Sau hơn một năm đấu tranh về ngân sách của cảnh sát Vancouver, hội đồng thành phố đã quyết định cách thức mà họ sẽ trả khoản tăng tài trợ 5,7 triệu đô la cho bộ.

Trong cuộc họp hôm thứ Ba, hội đồng đã bỏ phiếu để lấy tiền từ quỹ dự trữ của thành phố, thay vì tăng thuế tài sản. Cả hai lựa chọn đều đã được bàn bạc.

Ban đầu, mọi người vẫn chưa biết là hội đồng sẽ lấy tiền từ đâu. Một báo cáo của nhân viên đề xuất rằng thuế bất động sản cho năm 2023 có thể tăng 0,6%, cộng thêm vào mức tăng 6,35% đã được phê duyệt trong ngân sách năm 2022.

Tuy vậy, hội đồng cuối cùng được khuyến nghị lấy tiền từ quỹ dự trữ của hội đồng – thường được gọi là quỹ “rainy day”,được sử dụng để bù cho các trường hợp  kinh phí bị gián đoạn. Một báo cáo của nhân viên tiết lộ rằng quỹ đã ở mức 33 triệu đô la vào cuối năm 2021, nhưng nó vẫn thấp hơn mức mục tiêu từ 100 đến 200 triệu đô la. Báo cáo cho biết: “Trước đại dịch, dự trữ của thành phố đã nằm trong mức mục tiêu.”

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan