Học sinh Trung Quốc đội “mũ quan” đến lớp mùa dịch

Hiện tại, một số trường học tại Trung Quốc đã cho các em trở lại trường. Tại một trường học ở tình Chiết Giang, Trung Quốc, các em nhỏ được yêu cầu đội một chiếc nón có hai cây dài hai bên như những chiếc mũ quan thời xưa khi đi học. Không phải tự nhiên mà các em được yêu cầu đội những chiếc mũ ấy. Vì đa số học sinh là những em nhỏ, việc giữ khoảng cách xa đối với các em khá khó. Chiếc mũ có phần dài ra, tương đương 3ft sẽ giúp nhắc nhở các em đứng cách xa nhau. Khi những chiếc mũ chạm nhau là lúc các em biết được mình hiện đang đứng gần bạn mình và cần tránh xa. Những chiếc mũ được yêu cầu làm tại nhà trước khi các em đến lớp. Quả là sáng tạo!

Feature Image Credits: Photo by Asia Wire

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan