Hoa Kỳ chấp thuận hoàn toàn cho loại thuốc COVID-19 đầu tiên dành cho trẻ nhỏ

Cơ quan quản lý dược phẩm Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã cấp phê duyệt đầy đủ đầu tiên cho thuốc GILD.O điều trị COVID-19 ở trẻ em từ 28 ngày tuổi trở lên của Gilead Sciences.

Động thái này diễn ra vài tháng sau khi cơ quan này mở rộng cấp phép sử dụng thuốc khẩn cấp cho cả trẻ em dưới 12 tuổi nặng ít nhất 3,5 kg.

Sự chấp thuận này được áp dụng cho trẻ em đang nằm viện, hoặc mắc bệnh từ nhẹ đến trung bình và có nguy cơ cao bị COVID-19 nặng.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan