Hãy lưu ý: Hạn nộp thuế cá nhân là thứ Sáu, 30/04 này. Các chuyên gia khuyến cáo những người nhận CERB có thể sẽ phải đóng thuế

Hạn nộp thuế cá nhân T1 cho năm 2020 là thứ Sáu ngày 30/04 này, và đối với nhiều người Canada, khai thuế năm nay sẽ có một chút khác biệt. Điều đó đặc biệt đúng đối với những người làm việc tại nhà hoặc đã nhận các khoản trợ cấp của chính phủ trong đại dịch COVID-19.

Nếu bạn đã nhận hỗ trợ CERB, bạn có thể phải đóng thuế – không phải toàn bộ số tiền, chỉ là phần bị đánh thuế giống như bất kỳ khoản thu nhập nào khác mà bạn kiếm được. Nhưng bạn sẽ không phải trả lại ngay lập tức. 

“Nếu bạn đã nhận được những khoản trợ cấp do đại dịch trong năm và bạn nợ tiền trên tờ khai thuế, bạn sẽ không phải trả số tiền còn nợ cho đến ngày 30 tháng 4 năm sau, tức là bạn có đến 30/4 của năm 2022 để trả khoản tiền nợ thuế này,”  theo chuyên gia thuế Gerry Vittoratos của UFILE giải thích.

Tuy nhiên, bạn vẫn phải nộp tờ khai thuế trước thứ Sáu ngày 30/04 này để tránh bị phạt khai trễ thời hạn.

Hình phạt là khá đậm. Nếu bạn nợ tiền trên tờ khai thuế, và bạn không khai thuế trước ngày 30 tháng 4, thì Cơ quan thuế sẽ phạt 5% trên số tiền bạn nợ và sau đó là 1% cho mỗi tháng bạn đã trễ nộp đơn khai thuế của bạn. 

Ông Vittoratos cho biết những người làm việc tại nhà có thể sẽ được hoàn lại tiền, chỉ ra rằng có một cách đơn giản để kê khai khoản khấu trừ những chi phí liên quan đến làm việc tại nhà này trong năm nay.

Cụ thể là, chính phủ đã giới thiệu một phương pháp mới để khấu trừ chi phí văn phòng tại nhà.

Phương pháp đó được gọi là Phương pháp tính giá cố định tạm thời (Temporary Flat Rate Method).

Ông giải thích: “Đối với những người Canada được yêu cầu làm việc tại nhà trong hơn 50% thời gian trong bốn tuần liên tiếp, giờ đây có thể yêu cầu khấu trừ $ 2 mỗi ngày, tối đa là 200 ngày cho năm thuế 2020. Có nghĩa là khoản khấu trừ tối đa của bạn cho khoản này là 400 đô la, nếu lựa chọn cách tính đơn giản này. 

Chính phủ sẽ không yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ tài liệu chứng minh nào, như là một xác nhận từ chủ lao động của bạn hoặc bất kỳ bằng chứng hoặc biên lai nào khác. Tất cả những gì bạn phải làm là đáp ứng các tiêu chí cơ bản đã nêu. Ông Vittoratos nói.

Ông lưu ý thêm rằng mọi người vẫn có tùy chọn để sử dụng Phương pháp khấu trừ chi tiết.

Phương pháp khấu trừ chi tiết có thể yêu cầu các chi phí thực tế mà bạn phải chịu cho văn phòng tại nhà của bạn. Ví dụ: tiền thuê nhà, điện nước, văn phòng phẩm – giấy, bút, v.v. Đây là những thứ mà bạn có thể kê khai trên cơ sở tính theo tỷ lệ dựa trên diện tích vuông mà văn phòng tại nhà của bạn chiếm trong tổng diện tích của căn nhà.  Ông lưu ý rằng chỉ hợp lý sử dụng phương pháp này nếu bạn sẽ khấu trừ nhiều hơn $ 400.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English