Hầu hết người Canada ủng hộ quyền phá thai

Khi Hoa Kỳ đối mặt với tình trạng hỗn loạn về khả năng đảo lộn quyền phá thai, một cuộc thăm dò mới đưa ra bức tranh toàn cảnh  về cách người Canada cảm nhận về vấn đề này.

Khoảng 4/5 người trả lời cuộc khảo sát trực tuyến của Leger và Hiệp hội Nghiên cứu Canada cho biết họ ủng hộ quyền phá thai của phụ nữ nếu họ muốn làm thế, trong khi 14% cho biết họ phản đối.

70% tổng số người được hỏi cho biết họ lo ngại về kế hoạch bị rò rỉ nhằm lật ngược vụ Roe kiện Wade, và gần một nửa cho biết họ nghĩ rằng quyền phá thai ở Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến Canada.

Quyền phá thai không tồn tại ở Canada giống như cách nó được làm thành luật trong vụ kiện Roe v. Wade.

Phá thai đã không còn trái phép ở Canada theo quyết định của Tòa án tối cao năm 1988, nhưng chưa có dự luật nào được thông qua để biến nó thành luật và nó cũng không được coi là quyền được hiến pháp bảo vệ theo Hiến chương về Quyền và Tự do.

Khoảng 2/3 người trả lời khảo sát cho rằng chính phủ Canada nên đưa ra dự luật bảo vệ quyền tự do lựa chọn phá thai.

Tuần trước, chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau đã tìm cách đảm bảo với người dân Canada rằng họ sẽ bảo vệ quyền tiếp cận phá thai an toàn và hợp pháp, mặc dù không hoàn toàn rõ ràng về cách thức.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan