Hầu hết các tỉnh không có kế hoạch áp dụng lại các hạn chế COVID-19 dù số ca tăng cao

Số ca nhiễm Covid tăng lên trong thời điểm hiện tại là không đủ để mang trở lại những hạn chế nghiêm trọng. Tuy vậy, không ai sẵn sàng tiết lộ con số chính xác mà sẽ khiến chính phủ đem các biện pháp hạn chế quay trở lại

Nhiều tỉnh, bao gồm Ontario, P.E.I., Newfoundland và Labrador, Manitoba và Alberta cho biết có một yếu tố chính mà họ xem xét khi quyết định có nên áp đặt lại các hạn chế hay không. Yếu tố đó chính là sức ảnh hưởng của làn sóng dịch, và liệu nó có đe dọa khả năng chăm sóc sức khỏe của khu vực hay không.

Hiện tại, các tỉnh nói rằng họ tự tin rằng họ có khả năng chăm sóc sức khỏe để xử lý làn sóng COVID hiện nay, và họ sẽ điều chỉnh quyết định của mình nếu tình hình thay đổi.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan