Giấy phép làm việc cho người được bảo lãnh theo diện vợ chồng trong Canada

Chính sách cấp Giấy phép lao động cho các đương đơn theo diện bảo lãnh vợ chồng trong Canada được đưa vào thực hiện lần đầu vào năm 2014 và kết thúc thời hạn vào tháng 1/2019. Vừa qua, chính sách này đã được gia hạn thêm thời hạn có hiệu lực đến hết ngày 31/1/2020.

Chính sách này cho phép những người đang cư trú trong Canada và đã nộp hồ sơ xin được bảo lãnh theo diện vợ chồng trong Canada có thể nộp đơn xin cấp Giấy phép lao động ngay cả khi hồ sơ vẫn chưa có kết quả được chấp thuận.

Chính sách này không yêu cầu đương đơn cần có xác nhận tuyển dụng từ nhà tuyển dụng để được phép đi làm.

Các tiêu chí để đủ điều kiện:

Để có thể xin cấp Giấy phép lao động, đương đơn cần đáp ứng những yêu cầu dưới đây:

  • Đã nộp hồ sơ xin bảo lãnh theo diện vợ chồng trong Canada;
  • Đương đơn đang cư trú tại Canada và cùng địa chỉ với người bảo lãnh;
  • Đương đơn đang tạm trú hợp pháp tại Canada, ví dụ như tạm trú theo diện khách du lịch, sinh viên, hoặc người lao động. Hoặc đủ điều kiện để xin cấp lại phép tạm trú và đã nộp hồ sơ xin cấp lại phép tạm trú.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động theo chính sách này có thể được nộp cùng lúc với hồ sơ xin bảo lãnh và hồ sơ xin cấp thường trú nhân.

Việc gia hạn Giấy phép lao động cần được thực hiện trước khi hết hạn.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan