Giáo viên trường trung học Ontario đạt thỏa thuận ba năm với tỉnh

Sau nhiều tháng đàm phán, Liên đoàn giáo viên Trung học tỉnh Ontario (OSSTF) đã đạt được thỏa thuận với tỉnh Ontario và ký hợp đồng ba năm mới với tỉnh về tài trợ giáo dục.

Kể từ tháng 9 /2019, cả Liên đoàn giáo viên Trung học Ontario và chính quyền Ontario đã tranh luận căng thẳng, dẫn đến việc hàng ngàn giáo viên và nhân viên giáo dục tổ chức các cuộc đình công trên toàn tỉnh vào tháng 12 và đến tháng 2.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn ra khiến đóng cửa tất cả các trường công ở Ontario, Chủ tịch Liên đoàn OSSTF Harvey Bischof thừa nhận rằng bối cảnh “bất thường” này đã tác động trực tiếp đến các cuộc đàm phán.

Harvey Bischof cho biết trong một thông báo mới rằng, “Trong khi thỏa thuận đề nghị ​​này không thỏa mãn tất cả các mối quan tâm của chúng tôi, chúng tôi nhận ra môi trường hiện tại và nhu cầu của học sinh cần có một sự ổn định cho đến khi tình trạng khẩn cấp này kết thúc.” 

Được biết, chính phủ đã nhượng bộ một số đề xuất “quan trọng” mà trước đó đã gây ra một tranh luận leo thang giữa tỉnh và Liên đoàn Giáo viên Trung học. Đề xuất của tỉnh về kế hoạch tăng quy mô lớp học và giới thiệu chương trình học tập trực tuyến bắt buộc đã được giảm xuống ra như một phần của thỏa thuận mới.

Mặc dù chính quyền của Thủ hiến Ford trước đây đã đề xuất quy mô lớp học với tỷ lệ 28 học sinh trong mỗi lớp học với một giáo viên, nhưng nay đã giảm xuống còn 23 học sinh trong lớp một giáo viên. Yêu cầu học tập trực tuyến cũng đã được giảm từ bốn khóa học bắt buộc xuống chỉ còn hai.

Phụ huynh cũng sẽ có tùy chọn từ chối cho con tham gia các lớp học trực tuyến nếu muốn, nhưng được yêu cầu phải gặp gỡ trao đổi với giáo viên hướng dẫn của đứa trẻ.

Tuy nhiên, Liên đoàn Giáo viên Trung học Ontario đã đồng ý với  yêu cầu của Chính phủ về việc tăng một phần trăm tiền bồi thường mỗi năm cho thời hạn của hợp đồng – điều mà tỉnh đã áp đặt cho nhân viên khu vực công thông qua luật.

Trong một tuyên bố của Bộ trưởng Giáo dục Stephen Lecce, trong suốt các cuộc đàm phán, tỉnh Ontario đã cố gắng đạt được một thỏa thuận thúc đẩy các ưu tiên của học sinh và phụ huynh.

“Trong suốt quá trình này, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo con trẻ chúng ta nhận được nền giáo dục tốt nhất mà chúng ta có thể cung cấp, giúp chúng có thể phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong lớp học và trong công việc tương lai”, Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho biết.

“Chúng tôi sẽ vẫn tập trung vào ưu tiên kép của chính phủ: là giữ an toàn cho học sinh trong khi vẫn đảm bảo tính liên tục của giáo dục. Hơn nữa, chúng tôi vẫn quyết tâm tiếp tục tăng cường chương trình học có giáo viên hướng dẫn và học trực tuyến vì lợi ích của học sinh. Chúng tôi đồng thời tiếp tục tìm đến các nhà giáo dục để vượt qua thách thức này, cung cấp nền giáo dục chất lượng cho mọi trẻ em bất kể chúng đang sống ở đâu.”

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan