Giáo viên BC bị cấm 10 năm sau khi cố gắng bày tỏ tình cảm với nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp

Một người đàn ông ở British Columbia đã bị cấm giảng dạy trong 10 năm do những mối quan hệ giữa anh ta với nhiều học sinh của mình trong thời gian làm việc tại một trường học độc lập.

Theo một bản tóm tắt giải quyết được công bố hôm thứ Ba, Joseph James Hizon Arnesto đã thừa nhận hành vi được nêu trong bản tóm tắt. Anh đồng ý rằng hành vi của mình “cấu thành hành vi sai trái nghề nghiệp và hành vi không phù hợp”, đồng thời dẫn đến quyết định hủy bỏ chứng chỉ giảng dạy mà anh đã có từ tháng 9 năm 2015.

Anh Arnesto cũng đồng ý rằng anh ấy sẽ không xin chứng chỉ hoặc giấy phép khác để giảng dạy trong hệ thống từ mẫu giáo đến lớp 12 trong 10 năm.

Anh ta đã nhận hình phạt sau khi người ta xác định rằng anh Arnesto “không duy trì ranh giới giáo viên-học sinh phù hợp” và hành vi không phù hợp của anh ta xảy ra “trong nhiều trường hợp, trong một số năm”, ủy viên tỉnh về quy chế giáo viên viết. Được biết, anh này đã nhắn tin tán tỉnh một vài sinh viên bằng tin nhắn và mạng xã hội. 

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan