EU công bố những luật lệ cứng rắn mới về khí hậu

Châu Âu đã cắt giảm được 24% lượng khí thải so với mức của năm 1990, và có mục tiêu tham vọng là 55% vào năm 2030.

Uỷ ban Châu Âu, cơ quan điều hành của EU, đã đặt ra một cách tỉ mỉ cách 27 quốc gia trong khối đạt được mục tiêu chung là giảm lượng khí thải nhà kính xuống 55% so với năm 1990, một bước tiến tới mức thải “bằng 0″ vào năm 2050.

Điều này đồng nghĩa với tăng chi phí phát thải khí carbon để sưởi ấm, di chuyển và sản xuất, đánh thuế nhiên liệu hàng không với lượng carbon cao và các nhiên liệu vận chuyển. Đồng thời tính phí tại cửa khẩu cho khí carbon thải ra trong quá trình sản xuất vật liệu như xi măng, thép và nhôm ở nước ngoài.

Các biện pháp trong kế hoạch “Chuẩn bị cho 55 – Fit for 55″ yêu cầu sự chấp thuận từ các nước thành viên và Quốc hội và có thể mất hai năm. Kế hoạch cũng có thể đối mặt với các sự phản đối dữ dội từ những người vận động trong một số lĩnh vực công nghiệp, các quốc gia nghèo hơn trong khối và các quốc gia gây ô nhiễm do quá trình chuyển đổi tốn kém.

Một nhà ngoại một nước thuộc EU cho biết, thành công của gói sẽ phụ thuộc vào khả năng thực tế và công bằng về mặt xã hội, đồng thời không gây bất ổn cho nền kinh tế.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English