Elon Musk từ chối kế hoạch tham gia hội đồng quản trị Twitter, xóa các tweet cuối tuần

Elon Musk đã từ chối lời đề nghị tham gia hội đồng quản trị của Twitter, và không tiết lộ lý do.

Musk đã dự kiến ​​sẽ tham gia hội đồng quản trị vào ngày 9 tháng 4 sau khi tiết lộ về quyền sở hữu 9,1% cổ phiếu Twitter, nhưng vai trò này sẽ giới hạn cổ phần của ông ở mức 14,9%.

Theo các nguồn tin, Musk đã yêu cầu Twitter cho một ghế trong hội đồng quản trị trước khi có lời mời của công ty. Tuy nhiên, với sự từ chối này, Musk, người hiện là cổ đông lớn nhất của công ty, sẽ có thể tự do tăng cổ phần của mình trên giới hạn đó.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan