Du lịch quay trở lại, khiến quá trình xử lý hộ chiếu của Canada kéo dài

Sau khi chỉ cấp 363.000 hộ chiếu từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, Bộ Việc làm và Phát triển Xã hội Canada, cơ quan giám sát Dịch vụ Canada, cho biết con số này đã tăng lên gần 1,3 triệu trong năm sau.

Service Canada cũng đang phải xử lý thêm hàng chục nghìn cuộc gọi, với hơn 200.000 cuộc gọi hàng ngày, tăng từ khoảng 5.000 cuộc trước đại dịch.

Số lượng cuộc gọi tăng lên là do các tỉnh và vùng lãnh thổ đã nới lỏng nhiều hạn chế về đại dịch trong những tháng gần đây. Chính phủ liên bang cũng đã nới lỏng nhiều biện pháp biên giới hơn kể từ thứ Hai.

Kể từ ngày 18 tháng 4, Bộ Việc làm và Phát triển Xã hội Canada cho biết thời gian xử lý hộ chiếu trung bình là năm ngày làm việc, nếu nộp đơn tại một cơ sở chuyên về hộ chiếu, và 25 ngày nếu nộp đơn tại Service Canada Centre hoặc qua đường bưu điện.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan