Đảng tự do và đảng Bảo rất sát nhau trong những ngày cuối cùng của chiến dịch

Theo dữ liệu thăm dò mới nhất từ Nanos Research, khi Ngày bầu cử tới gần, cả đảng Tự do và đảng Bảo thủ đều không thể đảm bảo được vị trí dẫn đầu 1 cách thoải mái và hai đảng vẫn đang hòa nhau.

Đảng Tự do nhận được 31,9% sự ủng hộ trong khi Đảng Bảo thủ có 30,3%. Nếu tính vào biên độ sai sót của cuộc khảo sát, hai bên là có số lượng ủng hộ ngang nhau. 

Đối với các đảng khác, đảng NDP có 21,1% số cử tri ủng hộ, tiếp theo là Đảng Nhân dân Canada PPC với 6,7%, Khối Quebecois có 6,4% và Đảng Xanh có 3,2%.

Ngoài ra, dữ liệu của Nanos cho thấy một cuộc chạy đua sát nút giữa Nhà lãnh đạo Tự do ông Justin Trudeau và Nhà lãnh đạo Đảng Bảo thủ ông Erin O’Toole cho vị trí thủ tướng. on6g7 Trudeau có 30% số cử tri ủng hộ trong khi ông O’Toole có 27%.

Ông Jagmeet Singh của đảng NDP là sự lựa chọn phổ biến thứ ba cho vị trí thủ tướng với 20,8%, theo sau là Maxime Bernier của đảng PPC với 6,6%.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan