Đảng Tự Do Ontario hứa sẽ giảm giá vé phương tiện công cộng xuống 1 đô la cho đến năm 2024

Đảng Tự do Ontario cho biết họ sẽ cắt giảm giá vé phương tiện công cộng xuống 1 đô la cho mỗi chuyến đi ở tỉnh cho đến năm 2024 nếu họ được bầu vào tháng Sáu.

Các quan chức cho biết kế hoạch sẽ áp dụng cho tất cả các tuyến thành phố cũng như Go Transit và Ontario Northland.

Chi phí cho một chuyến đi sẽ giảm xuống còn 1 đô la trong khi vé hàng tháng sẽ vào khoảng 40 đô la. Phương tiện công cộng cũng sẽ miễn phí cho các cựu chiến binh.

Ở Toronto, người lớn phải trả 3,25 đô la cho mỗi lần đi trên TTC trong khi vé hàng tháng là 156 đô la.

Đảng cho biết, giá vé 1 đô la sẽ được áp dụng cho đến tháng 1 năm 2024.

Đảng này cho biết kế hoạch sẽ tiêu tốn khoảng 710 triệu đô la trong năm 2022-23 và khoảng 1,1 tỷ đô la trong năm 2023-24. Theo đảng, tỉnh sẽ trích ra số tiền để thay thế nguồn thu bị mất, đảm bảo rằng các thành phố tự quản sẽ không bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo đảng Steven Del Duca cũng cam kết đầu tư thêm 375 triệu đô vào quỹ vận hành vận chuyển hàng năm để hỗ trợ thêm các tuyến xe buýt, kéo dài giờ phục vụ và tạo ra nhiều kết nối liên tỉnh hơn.

Không rõ chính phủ sẽ trả tiền như thế nào cho lời hứa này, ông Del Duca cho biết đảng của ông sẽ phát hành nền tảng với chi phí đầy đủ trong vài ngày tới. Cũng không rõ liệu giá vé quá cảnh có tăng sau năm 2024 hay không.

Đảng cũng cho biết kế hoạch này sẽ giảm bớt trung bình 400.000 xe hơi khỏi đường mỗi ngày, một con số mà ông Del Duca cho biết sẽ được giải thích khi nền tảng của ông được phát hành.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan