Đảng Tự Do Ontario cam kết chi trả toàn bộ tiền thuốc để ngăn ngừa, điều trị HIV

Đảng Tự do Ontario thông báo rằng họ sẽ mở rộng khả năng tiếp cận phổ cập thuốc để ngăn ngừa lây truyền HIV và giảm các rào cản đối với các cuộc phẫu thuật khẳng định giới tính nếu đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 2 tháng 6.

Nhà lãnh đạo Steven Del Duca đã đưa ra một số thông báo hôm nay nhằm vào các thành viên của cộng đồng LGBTQ.

Anh ấy nói rằng mỗi người nên được “trao quyền vào mọi thời điểm để yêu và sống như chính con người thật của họ”.

Đảng Tự do hứa hẹn sẽ giảm thời gian chờ đợi và các rào cản đối với các cuộc phẫu thuật khẳng định giới tính và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sức khỏe tinh thần và chăm sóc dài hạn.

Họ cũng sẽ đài thọ đầy đủ các loại thuốc ngăn ngừa và điều trị HIV, bao gồm cả thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm và điều trị bằng thuốc kháng vi-rút.

Ông Del Duca cũng hứa hẹn sẽ xây dựng 2.000 ngôi nhà hỗ trợ cho thanh thiếu niên LGBTQ, đảm bảo họ được chào đón và hỗ trợ trong các trường học, đồng thời cung cấp 20 triệu đô la cho các trung tâm và tổ chức cộng đồng LGBTQ.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan