Đảng Tự do cam kết 9 tỷ đô la dành cho việc chăm sóc dài hạn

Nhà lãnh đạo đảng Tự do Justin Trudeau hôm nay cho biết nếu chính phủ Đảng Tự do được bầu lại, họ sẽ chi 9 tỷ đôla để giải quyết những thiếu hụt nghiêm trọng trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn của Canada – đã bị phơi bày bởi đại dịch.

Khoản đầu tư 9 tỷ đôla sẽ là một sự gia tăng đáng kể đối với cam kết chăm sóc dài hạn của chính phủ trong ngân sách năm 2021, vốn đã kêu gọi mức chi tiêu mới là 3 tỷ đôla trong 5 năm, bắt đầu từ năm 2022-23.

Đảng Tự do nói rằng khoản đầu tư tăng lên ở trên sẽ được sử dụng để cải thiện chất lượng và đảm bảo số lượng giường chăm sóc dài hạn luôn sẵn sàng.

Những người được chăm sóc dài hạn chiếm khoảng 80% tổng số ca tử vong vì vi-rút COVID-19 được báo cáo trong đợt đại dịch đầu tiên, và tiếp tục chiếm tỷ lệ tử vong áp đảo cho đến khi vắc-xin được phổ biến rộng rãi.

Ông Trudeau cho biết chính phủ Đảng Tự do cũng sẽ thúc đẩy mức lương tối thiểu mới là 25 đôla/giờ cho các nhân viên hỗ trợ cá nhân – mặc dù để đạt được tiêu chuẩn mới đó sẽ đòi hỏi sự hợp tác từ các tỉnh và vùng lãnh thổ.

Ông cũng nói thêm rằng chính phủ của ông muốn đảm bảo mức lương cao hơn cho những người lao động này thông qua các khoản đầu tư và quan hệ đối tác với các chính quyền cấp tỉnh và vùng lãnh thổ.

Khoản chi tiêu bổ sung đã hứa cũng sẽ được sử dụng để đào tạo lên đến 50.000 nhân viên hỗ trợ cá nhân mới

Đảng Tự do nói rằng họ cũng sẽ tăng gấp đôi Tín dụng Thuế Hỗ trợ tiếp cận nhà ở từ 10.000 đôla lên 20.000 đôla. Khoản tín dụng đó có thể được sử dụng cho việc cải tạo nhà ở nhằm giúp người cao niên ở lại nhà của họ lâu hơn.

Một báo cáo được công bố vào đầu tháng này của Cán bộ Ngân sách Quốc hội ước tính rằng những cải thiện về chăm sóc dài hạn sẽ khiến người đóng thuế phải trả 13,7 tỷ đôla.

Đảng Bảo thủ hứa hẹn 3 tỷ đôla trong ba năm tới để cải tạo các cơ sở chăm sóc dài hạn trên khắp Canada. Cương lĩnh tranh cử của Đảng Bảo thủ cũng kêu gọi hợp tác nhiều hơn với các nhà điều hành doanh nhiệp tư nhân phi lợi nhuận và thay đổi Bộ luật Hình sự để bảo vệ tốt hơn những người được chăm sóc dài hạn.

Đảng Tự do mới (NDP) đã đề xuất một cách tiếp cận hoàn toàn khác trong cương lĩnh tranh cử, trong đó họ kêu gọi chấm dứt dịch vụ chăm sóc dài hạn được tư nhân hóa và tạo ra hệ thống chăm sóc dài hạn công.

Đảng Xanh vẫn chưa công bố cương lĩnh bầu cử của mình nhưng đảng này hồi đầu năm đã kêu gọi thực hiện nhiều thay đổi, bao gồm việc đưa ra các tiêu chuẩn quốc gia về việc chăm sóc sức khỏe, loại bỏ lợi nhuận khỏi hệ thống các cơ sở chăm sóc và trả lương cao hơn cho người lao động.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English