Đảng PC Ontario đang tìm cách tăng tiền bồi thường cho công nhân bị thương nếu được bầu lại

Chính phủ Ontario cho biết họ đang xem xét việc tăng tiền bồi thường cho những công nhân bị thương khi làm việc, nhưng thay đổi được đề xuất sẽ không có hiệu lực cho đến sau cuộc bầu cử cấp tỉnh.

Bộ trưởng Lao động Monte McNaughton nói rằng chính phủ đang xem xét một động thái trị giá khoảng 1 tỷ đô la vì có thặng dư quỹ tại Hội đồng Bảo hiểm An toàn Nơi làm việc (WSIB).

Đảng Bảo thủ Cấp tiến đang chỉ đạo WSIB tìm kiếm các khả năng để có thể tăng khoản thanh toán lên tới 90% tiền lương trước khi tai nạn xảy ra.

Người lao động bị thương hiện được trả 85% tiền lương trước khi bị tai nạn.

Một sửa đổi lập pháp sẽ là cần thiết để thiết lập tỷ lệ bồi thường mới.

Chính phủ cho biết họ sẽ đưa ra một sửa đổi tiềm năng vào mùa thu, có nghĩa là người lao động có thể bắt đầu thấy mức tăng vào năm 2023 nếu đảng này thành lập chính phủ một lần nữa.

Kế hoạch tăng tiền bồi thường cũng là kế hoạch mới nhất trong một loạt các động thái của chính phủ trước cuộc bầu cử vào tháng Sáu.

Tất cả các đảng lớn đã hứa sẽ tăng lương tối thiểu hơn nữa nếu được bầu.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan