Đã tới thời hạn hoàn trả các khoản phúc lợi Covid, ai sẽ phải trả lại?

Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) đã xác nhận rằng họ sẽ liên hệ với người dân Canada về khoản hoàn trả CERB và CRB để đảm bảo rằng chỉ những người đủ điều kiện mới được nhận trợ cấp. 

Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 11 tháng 5, chính phủ liên bang sẽ gửi “Thông báo định giá lại (Notices of Redetermination)” cho những người Canada đã nhận trợ cấp khẩn cấp COVID-19 dù không đủ điều kiện và có thể phải trả lại tiền.

Theo một tuyên bố từ CRA, các thông báo sẽ “báo cho người dân về các khoản nợ đã có trên tài khoản CRA của họ.”

Có tới 8,9 triệu người Canada đã nhận được khoản thanh toán CERB từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2020.

Trợ cấp đã cung cấp 2.000 đô la mỗi tháng cho những công nhân bị mất việc làm hoặc bị giảm thu nhập do đại dịch COVID-19 và các vụ đóng cửa liên quan.

Trợ cấp đã kết thúc vào tháng 10 năm 2020 và được thay thế bằng các phúc lợi COVID-19 được cập nhật, bao gồm cả Quyền lợi Phục hồi Canada (CRB).

Giờ đây, những người đã yêu cầu hỗ trợ đại dịch dù không đủ điều kiện sẽ phải bồi thường.

Cơ quan này nói rằng những người nhận được thư, nếu vẫn tin rằng họ đủ điều kiện nhận số tiền hỗ trợ, có thể liên hệ với CRA và cung cấp các chi tiết bổ sung để giúp xác thực yêu cầu của họ.

Liên bang cho biết sẽ không có lãi suất hoặc hình phạt nào được áp dụng cho các khoản nợ phải trả, mặc dù họ thừa nhận rằng các thông báo “có thể gây căng thẳng” cho người nhận.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan