Culture Podcast 11

Mời quý vị nghe Culture Podcast thông tin tổng hợp những diễn biến nóng tại Canada, Việt Nam và Thế giới trong tuần (từ ngày 31/5 đến ngày 05/06/2020) do Culture Magazin thực hiện.

Podcast bao gồm chuyên mục sau đây:

  • Tin Thế giới: 1’30 – 18’53
  • Tin Canada: 18’53 – 44’03
  • Tin Việt Nam: 44’03 – 51’33
  • Trào lưu trong tuần: 51’33 – 58’53
  • Tin Khoa học: 58’53 – 1’06’44
  • Tin Kinh tế: 1’06’44 – 1’10’17
  • Bí quyết làm bánh bò nướng dai xốp: 1’10’17 – end

#culturemagazin#culturepodcast#culturechannel

Latest articles

Related articles