Culture Podcast 10

Mời quý vị nghe Culture Podcast thông tin tổng hợp những diễn biến nóng tại Canada, Việt Nam và Thế giới trong tuần (từ ngày 23/5 đến ngày 31/05/2020) do Culture Magazin thực hiện.

Podcast bao gồm chuyên mục sau đây:

  • Tin Thế giới: 2’01 – 22’13
  • Tin Canada: 22’13 – 53’23
  • Tin Việt Nam: 53’23 – 58’16
  • Trào lưu trong tuần: 58’16 – 1’05’54
  • Tin Khoa học: 1’05’54 – 1’14’53
  • Tin Kinh tế: 1’14’53 – 1’19’44
  • Công thức mới Rau củ sốt trứng muối: 1’19’44 – end

#culturemagazin #culturepodcast #culturechannel

Error decoding the Instagram API json

Latest articles

Related articles