Công ty ở PEI sản xuất vắc xin mRNA

Biovectra có trụ sở tại Charlottetown, với sự hỗ trợ từ chính quyền liên bang và tỉnh, đang mở rộng sản xuất vắc xin mRNA. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới Liên bang François-Philippe Champagne đã có mặt tại Charlottetown vào sáng thứ Năm để đưa ra thông báo.

Biovectra sẽ nhận được 39,8 triệu đô la từ Chiến lược Khoa học Đời sống và Sinh học của chính phủ liên bang để hỗ trợ việc mở rộng. Tỉnh đang bổ sung thêm 10 triệu đô la cho dự án 79,6 triệu đô la.

Giám đốc điều hành BioVectra Oliver Technow nói rằng với 50 năm kinh nghiệm, BioVectra có vị trí tốt cho quyết định mở rộng này.

Việc mở rộng theo kế hoạch sẽ có thể sản xuất tới 160 triệu liều vắc xin mRNA mỗi năm. Nó sẽ tạo ra 125 việc làm mới tại BioVectra, phân chia giữa P.E.I. và Nova Scotia, hầu hết các công việc đó ở Charlottetown. Việc phát triển và sản xuất DNA plasmid, thành phần quan trọng để sản xuất thuốc điều trị và vắc-xin mRNA, sẽ diễn ra tại nhà máy Windsor, N.S., của công ty.

Việc mở rộng sẽ bao gồm một tòa nhà mới rộng 30.000 foot vuông ở Charlottetown. xây dựng sẽ bắt đầu vào tháng 3, với kế hoạch sản xuất bắt đầu khoảng một năm sau đó. Nhà máy Charlottetown sẽ có khả năng đóng gói lên đến 70 triệu liều một năm để sẵn sàng chữa bệnh.

Thông báo này không chỉ là một bước phát triển lớn đối với Canada mà còn là một sự thay đổi lớn đối với BioVectra. Hiện tại, hoạt động kinh doanh của công ty là phát triển và sản xuất theo hợp đồng, tức là nhà cung cấp các phân tử nhỏ tổng hợp và chất phản ứng sinh học cho các công ty dược phẩm khác, không phải là nhà sản xuất các sản phẩm sẵn sàng cho người tiêu dùng.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan