Định cư Canada: Chính sách mới cấp cư trú cho 90.000 Lao động thiết yếu và Sinh Viên tốt nghiệp không cần kinh nghiệm

Bộ trưởng di trú Canada, ông Marco Mendicino cho biết Canada đang có kế hoạch thu nhận  90.000 nhân viên trong ngành thiết yếusinh viên quốc tế tốt nghiệp hiện đang ở Canada, để trở thành thường trú dân.

Chính sách mới sẽ cấp giấy thường trú cho những người lao động tạm thời và sinh viên mới tốt nghiệp/ có các kỹ năng và kinh nghiệm mà đất nước Canada cần để chống lại đại dịch và đạt được sự phục hồi kinh tế.

Ông nói rằng nhân viên trong ngành chăm sóc sức khỏe và những ngành thiết yếu khác phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc tại Canada thì hội đủ điều kiện để nộp đơn. Đối với học sinh quốc tế tốt nghiệp phải hoàn thành chương trình sau trung học của Canada trong vòng bốn năm qua thì cũng đủ điều kiện để nộp đơn.

Vào ngày 6 tháng 5, bộ di trú sẽ bắt đầu chấp nhận 50.000 đơn đăng ký từ nhân viên chăm sóc sức khỏe và những người lao động thiết yếu khác, và 40.000 đơn xin từ các sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục tại Canada.

Ông Goldy Hyder, chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Canada, cho biết chương trình mới sẽ củng cố sự phục hồi kinh tế của Canada bằng cách đảm bảo rằng tất cả những ai muốn tham gia vào lực lượng lao động đều có khả năng làm như vậy.

Bộ cho biết chính sách mới sẽ giúp chính phủ đạt được mục tiêu 401.000 thường trú nhân mới trong năm nay.

Bộ trưởng Mendicino cho biết những công việc được cho là thiết yếu đôi khi bị coi là những công việc không cần trình độ cao. Ông hy vọng, lúc này là lúc người dân Canada nhận ra giá trị của những người lao động thiết yếu và chính sách nhập cư cũng thể hiện sự tôn trọng cho vai trò của họ.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English