Coming to Canada | Có cần ra khỏi Canada để hoàn tất thủ tục trờ thành thường trú nhân không?

Di Trú Canada: Có cần ra khỏi Canada để hoàn tất thủ tục trờ thành thường trú nhân không?

Mời bạn xem chương trình hỏi đáp về Du học – Di trú – Định cư Canada phát sóng hàng tuần #comingtocanada
Do Aline Xuân Uyên, Thành viên Hiệp Hội Di Trú Canada (ICCRC) tư vấn, với trên 15 năm kinh nghiệm trong nghề.Hãy gửi câu hỏi về chương trình tại email: comingtocanada@culturerus.com


Xem thêm các video khác tại kênh Culture Channel: https://www.youtube.com/c/CultureChannel

Latest articles

Related articles