Cơ quan Y tế Công cộng ra mắt đội tình báo chuẩn bị cho các đại dịch trong tương lai

Cơ quan Y tế Công cộng Canada (PHAC) đã âm thầm sắp xếp nội bộ và tập hợp thành một bộ phận an ninh và tình báo có nhiệm vụ đưa ra những cảnh báo tốt hơn, nhanh hơn về đại dịch trong tương lai.

Hành động này nhằm đáp lại những lời chỉ trích gay gắt về phản ứng đại dịch của PHAC vào năm 2020.

Các nguồn tin chính phủ giấu tên cho biết đại dịch đã tạo ra một lượng lớn nhân sự và nguồn lực mới, do đó cần phải cải tổ lại cơ cấu tổ chức của PHAC. Được biết, có tới 1.000 nhân viên thuộc nhiều ngành nghề đã được tuyển dụng tại Health Canada kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Vào mùa xuân vừa rồi, Tổng Kiểm toán Karen Hogan đã công bố một báo cáo chỉ trích cách chính phủ Tự do đối xử với Mạng lưới Tình báo Y tế Đại dịch Toàn cầu (GPHIN), một hệ thống giám sát đa ngôn ngữ để tìm báo cáo về các bệnh truyền nhiễm.

Chính phủ liên bang đã ra lệnh cho mạng lưới tình báo này tập trung sự chú ý vào vụ việc trong nước hơn là các vụ bùng phát quốc tế. Cơ quan y tế công cộng cũng làm hạn chế khả năng của GPHIN trong việc đưa ra các cảnh báo đại dịch quan trọng cho chính quyền cấp tỉnh và các cơ quan y tế quốc tế.

Không rõ GPHIN sẽ đóng vai trò gì trong bộ phận tình báo và an ninh mới này.

Cơ quan y tế nhà nước cũng bị chỉ trích vì không quan tâm đúng mức đến các cảnh báo tình báo sức khỏe đến từ các cơ quan chính phủ khác, bao gồm cả chi nhánh tình báo y tế của quân đội.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan