Cơ quan Toronto Public Health điều tra khả năng phơi nhiễm COVID-19 tại 2 điểm bỏ phiếu bầu cử

Các cử tri tại hai điểm bỏ phiếu ở Toronto đang được yêu cầu tự giám sát các triệu chứng COVID-19 sau khi có thể tiếp xúc với vi rút vào ngày bầu cử.

Bộ Y Tế Công Cộng Toronto (TPH) đang điều tra các ca phơi nhiễm tại 975 Kingston Road và tại Trường Tiểu Học Presteign Heights, ở  2570 St. Clair Avenue East.

Cơ quan y tế công cộng cho biết: “Trong khi rủi ro đối với công chúng vẫn ở mức thấp, TPH khuyên tất cả những người tham gia bõ phiếu tại các cơ sở này nên tự theo dõi và xét nghiệm ngay lập tức nếu họ phát triển các triệu chứng COVID-19,” Yêu cầu này áp dụng cho công chúng và nhân viên, bao gồm cả những người đã được tiêm chủng đầy đủ.”

Bất kỳ ai tại các điểm bỏ phiếu từ 9:30 sáng đến khi kết thúc kiểm phiếu vào ngày 20 tháng 9 sẽ được yêu cầu tự theo dõi trong 10 ngày, đồng thời xét nghiệm và tự cách ly nếu họ phát triển các triệu chứng.

Cơ quan bầu cử Canada cũng đã phát hiện phơi nhiễm có thể xảy ra tại Nhà thờ Kingston Road United ở 975 Đường Kingston từ ngày 11 và 12 tháng 9 từ 8 giờ sáng đến 9 giờ 30 tối.

Khả năng bị phơi nhiễm đã hơn 10 ngày trước, nhưng cơ quan y tế công cộng cho biết tên địa điểm vì lý do minh bạch.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan