Cơ quan giám sát quyền riêng tư của Canada điều tra việc sử dụng dữ liệu điện thoại của các quan chức y tế

Cơ quan giám sát quyền riêng tư của Canada điều tra việc các quan chức liên bang sử dụng dữ liệu vị trí điện thoại di động “không xác định danh tính” để đo lường tính hiệu quả của các biện pháp y tế công cộng COVID-19.

Cơ quan Y tế Công cộng của Canada vào tháng trước đã thừa nhận rằng họ đã mua quyền truy cập vào dữ liệu vị trí của điện thoại di động để phân tích các chuyển động của người dân Canada trong đại dịch.

Cơ quan này cho biết dữ liệu được tổng hợp và “không được xác định” – có nghĩa là dữ liệu không thể được sử dụng để xác định vị trí hoặc thói quen đi lại của từng người Canada.

Tuy nhiên, sự tồn tại của chương trình đã làm dấy lên lo ngại với những người ủng hộ quyền riêng tư và các chính trị gia đảng đối lập, những người đã tạo một cuộc họp khẩn cấp của ủy ban về vấn đề này.

Người phát ngôn của Ủy viên Quyền riêng tư Daniel Therrien xác nhận văn phòng của ông đã nhận được nhiều khiếu nại về chương trình và hiện đang xem xét cách Cơ quan y tế công cộng Canada (PHAC) đảm bảo rằng  dữ liệu không thể được sử dụng để theo dõi các cá nhân.

Theo yêu cầu đề xuất được đưa ra vào tháng 12, PHAC đang tìm cách mở rộng phân tích dữ liệu vị trí điện thoại di động đến năm 2023 để “hiểu xu hướng di chuyển của dân số trong đại dịch COVID-19”.

Dữ liệu vị trí được thu thập thông qua các tháp di động mà thiết bị di động kết nối khi người Canada di chuyển xung quanh cộng đồng của họ. Các cơ quan thực thi pháp luật thỉnh thoảng yêu cầu dữ liệu như vậy trong quá trình điều tra tội phạm.

Tuy nhiên, không giống như cảnh sát, PHAC yêu cầu nhà cung cấp xóa tất cả thông tin nhận dạng khỏi dữ liệu và cấp cho người dùng di động khả năng từ chối chia sẻ dữ liệu di động.

Nhưng tài liệu nói rõ PHAC dự định sử dụng dữ liệu vào nhiều việc hơn đo lường mức độ hiệu quả của việc đóng cửa COVID và các biện pháp y tế công cộng khác.

Teresa Scassa, người nghiên cứu luật thông tin và chính sách tại Đại học Ottawa, lưu ý rằng chương trình của PHAC tập trung vào việc chính phủ sở hữu thông tin – hơn là việc các công ty tư nhân luôn thu thập và bán dữ liệu vị trí của người Canada.

Nhưng bà Scassa gợi ý rằng luật bảo mật ngày càng cũ của Canada là không đủ trong thời đại dữ liệu lớn. Cần thêm luật cho cả doanh nghiệp tư nhân thu thập và sử dụng thông tin nhạy cảm vì lợi nhuận, cũng như các chính phủ khi họ trở thành khách hàng của các nhà môi giới dữ liệu bên thứ ba.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan