Có hơn 100 nghìn người chuyển giới ở Canada

Dữ liệu điều tra dân số được công bố hôm thứ Tư cho thấy một dữ liệu chưa từng có về dân số chuyển giới của Canada, cho thấy 0,33% cư dân tự xác định là một giới tính khác với giới tính mà họ được chỉ định khi sinh ra.

Dữ liệu cho thấy khoảng 100.815 người là người chuyển giới hoặc phi nhị giới, bao gồm 31.555 người chuyển giới nữ, 27.905 người chuyển giới nam và 41.355 người phi nhị giới. Những người thuộc bản dạng phi nhị giới cho rằng họ không hoàn toàn là nam hay nữ. 

Đây là lần đầu tiên Cơ quan Thống kê Canada phân biệt “giới tính khi sinh” và “giới tính” trong cuộc điều tra dân số. Đây là một sự thay đổi mà những người ủng hộ cho rằng sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về một nhóm dân số bị thiệt thòi và những rào cản hệ thống mà họ phải đối mặt.

Trong khi các cuộc điều tra dân số trước đây chỉ hỏi về giới tính, ấn bản năm 2021 đã hỏi về cả “giới tính khi sinh”, được xác định bởi các đặc điểm sinh học của một người” và “giới tính”, thứ mà nó cho biết có thể khác với những gì được nêu trong các văn bản pháp luật.

Dưới “giới tính”, người trả lời có thể chọn nam hoặc nữ hoặc viết thêm phương án thứ ba.

Các nhà nhân khẩu học của chính phủ cho biết họ sẽ sử dụng “giới tính khi sinh” để so sánh với dữ liệu về giới tính trong quá khứ.

Trong một số trường hợp, Cơ quan Thống kê Canada cho biết, cần phải thu hẹp giới tính thành hai loại “để bảo vệ tính bảo mật của các câu trả lời được cung cấp.” Các danh mục đó sẽ là “nam +” và “nữ +”, và mỗi danh mục sẽ bao gồm một số người không thuộc hệ nhị phân.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan