Có an toàn để tụ tập cho Lễ Phục Sinh và Lễ Vượt Qua trong tình hình làn sóng thứ 6 hay không?

Chỉ còn một số ít các biện pháp y tế công cộng COVID-19 được áp dụng trên khắp Canada cho các lễ kỷ niệm Lễ Phục sinh và Lễ Quá Hải vào cuối tuần này, lần đầu tiên kể từ mùa xuân năm 2020.

Nhưng một số nhà lãnh đạo tôn giáo nói rằng vẫn sẽ có các biện pháp phòng ngừa an toàn cho các cuộc tụ tập vì phần lớn đất nước dường như đang trong đợt đại dịch thứ sáu.

Lễ Quá Hải bắt đầu từ Thứ Sáu và kéo dài đến ngày 23 tháng 4. Lễ Phục Sinh là Chủ Nhật này.

Tại Ottawa, Giáo đoàn Kehillat Beth Israel đang lên kế hoạch tổ chức một bữa ăn cộng đồng, một bữa ăn của người Do Thái để bắt đầu Lễ Quá Hải.

“Mọi người vẫn sẽ được yêu cầu bịt khẩu trang khi họ không ăn. Vẫn sẽ cần giãn cách cộng đồng và sắp xếp chỗ ngồi.” 

Các nhà thờ Công giáo ở Edmonton đang lên kế hoạch trực tiếp tổ chức lễ Phục sinh nhưng cố gắng giữ an toàn cho những người tụ tập.

Tháng Ramadan cũng bắt đầu vào đầu tháng này và kéo dài đến tháng Năm.

Các chuyên gia y tế cho biết những người tụ tập trong nhà thờ Hồi giáo, nhà thờ, giáo đường Do Thái hoặc tại nhà có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm nguy cơ COVID-19 của họ.

Các chuyên gia y tế cho rằng người dân nên ở nhà nếu cảm thấy ốm và nên đeo khẩu trang ở những nơi có đông người. 

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan