Chương trình y tế Quebec mới hứa hẹn khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc tốt hơn và cải thiện điều kiện làm việc cho y tá

Quebec công bố kế hoạch khôi phục hệ thống dịch vụ xã hội và chăm sóc sức khỏe trong ba năm tới, với trọng tâm là tăng tốc độ tiếp cận tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tuyến đầu thông qua dịch vụ điện thoại 1 trạm, giảm thời gian chờ của phòng khẩn cấp và cải thiện điều kiện làm việc cho các y tá. 

Nhưng các đảng đối lập đang phê phán tài liệu này, nói rằng nó giống như một nền tảng phục vụ bầu cử hơn là một kế hoạch chi tiết về cải cách chăm sóc sức khỏe.

Kế hoạch, được phác thảo trong tài liệu 90 trang có tên “Con người và Hiệu quả – Kế hoạch thực hiện những thay đổi cần thiết về sức khỏe”, nêu bật một số giải pháp đối với những thách thức của hệ thống, vốn đang trở nên tồi tệ hơn do đại dịch, các thách thức bao gồm thiếu nhân sự, chi phí gia tăng và dân số già.

Bộ trưởng Y tế Christian Dubé và Lionel Carmant, bộ trưởng y tế cơ sở của Quebec, đã giới thiệu chi tiết về kế hoạch vào sáng thứ Ba.

Trong số 50 biện pháp được đề xuất, đã bị rò rỉ trong một tài liệu do Radio-Canada thu được vào tuần trước, là loại bỏ thời gian làm thêm giờ bắt buộc đối với y tá, thuê 3.000 nhân viên mới vào cuối năm để đảm nhận một số thủ tục giấy tờ, bổ sung các dịch vụ chăm sóc tại nhà cho người lớn tuổi, hiện đại hóa quyền truy cập vào dữ liệu y tế và tạo hồ sơ sức khỏe điện tử mà bệnh nhân có thể truy cập.

Tài liệu kế hoạch y tế mới không bao gồm chi phí, nhưng ông Dubé chỉ ra rằng ngân sách dành cho hệ thống y tế sẽ tăng 6,3% trong năm tới.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan