Chương trình thí điểm mùa hè cho phép mang xe đạp lên CTrain mọi lúc ở Calgary

Một chương trình thí điểm Calgary Transit mới cho phép xe đạp trên CTrains mọi lúc, kể cả giờ cao điểm, hiện đã có hiệu lực.

Chương trình được tạo ra để xử lý sự thất vọng khi sử dụng dịch vụ của những người đi xe đạp. Chương trình đã ra mắt vào thứ Hai và dự kiến sẽ tiếp tục đến hết ngày 31 tháng 8.

Chỉ được phép mang xe đạp lên tàu khi còn chỗ và sẽ có giới hạn hai xe đạp trong phần vách ngăn của mỗi toa tàu.

Người đi xe đạp phải dắt xe chứ không được đạp xe trên sân ga LRT và khi lên toa tàu và chỉ được ra vào tàu tại các cửa tàu có ký hiệu xe đạp.

Trong quá trình đi tàu, chủ xe đạp phải đứng cạnh xe đạp của họ.

Trước dự án thí điểm này, xe đạp chỉ được phép ở trên CTrains trong những giờ không phải cao điểm.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan