Chương Trình Bảo Lãnh Cha Mẹ Và Ông Bà Sẽ Nhận Hồ Sơ Từ 28 Tháng 1, 2019

IRCC tăng số lượng hồ sơ diện bảo lãnh cha mẹ và ông bà lên đến 20,000 trong năm 2019.

Bộ di trú, quốc tịch, tỵ nạn Canada (IRCC), vừa thông báo sẽ mở tiếp nhận Thư bày tỏ nguyện vọng (Expression of Interest) bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà vào 28 tháng 1, 2019

Chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà là một chương trình đáp ứng lại nguyện vọng của nhiều công dân và thường trú dân Canada trên 18 tuổi.

Năm nay, IRCC đã thông báo số lượng hồ sơ được tiếp nhận là 20,000 hồ sơ, tăng hơn so với năm 2018 là tiếp nhận 17.000 hồ sơ. Đặc biệt, chương trình năm nay có một sự đổi mới lớn so với các năm trước, đó là thay vì lựa chọn hồ sơ ngẫu nhiên theo kiểu xổ số thì năm nay theo trình tự hồ sơ nộp trước được xử lý trước. Thư mời đăng ký thường trú sẽ được cấp cho 20,000 người đầu tiên nộp thư bày tỏ nguyện vọng bảo lãnh cho cha mẹ ông bà và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chương trình này.

Việc lựa chọn hồ sơ một cách ngẫu nhiên như những năm trước đã nhận nhiều chỉ trích là thiếu công bằng đặc biệt là với những người đã chờ nhiều năm để có thể bảo lãnh cha mẹ và ông bà của họ. Và cách tiếp cận mới này là hợp lý hơn và cải thiện trải nghiệm của người nộp hồ sơ bởi vì “đoàn tụ gia đình là ưu tiên hàng đầu của di trú Canada,” chính phủ Canada cho biết.

Chương trình bảo lãnh ông bà, cha mẹ trước tiên yêu cầu hoàn thành đơn bày tỏ nguyện vọng trực tuyến trên trang web của IRCC, và đơn này sẽ được mở để truy cập vào 28 tháng 1 năm 2019, theo thông tin từ IRCC cho biết. 20,000 người nhận được thư mời đăng ký thường trú nhân sẽ có 60 ngày kể từ ngày nhận được thư mời để nộp hồ sơ.

Điều kiện để bảo lãnh cha mẹ và ông bà

Người bảo lãnh là công dân hoặc thường trú dân đang sinh sống tại Canada có thu nhập đạt mức yêu cầu tối thiểu của chương trình và đồng thời ký giấy đồng ý bảo trợ tài chính và những nhu cầu cơ bản cho người được bảo lãnh, bao gồm cha mẹ, ông bà và bất kỳ người phụ thuộc đi kèm trong khoảng thời gian 20 năm. Nếu người bảo lãnh thường trú tại Quebec thì cần ký  thêm một Thư đảm nhận với chính tỉnh bang.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan