Chương trình bão lãnh Cha mẹ, Ông bà đến Canada trở lại hệ thống xổ số mở cửa vào ngày 13 tháng 10

Một chương trình nhập cư phổ biến cho phép công dân và thường trú nhân Canada bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà của họ đến Canada đang quay trở lại hệ thống xổ số.

Bộ trưởng Nhập cư Liên bang Marco Mendicino đã thông báo về việc khởi chạy lại chương trình dành cho cha mẹ và ông bà vào ngày Thứ Hai hôm nay, cho biết chương trình này sẽ mở cửa nhận hồ sơ vào ngày 13 tháng 10.

Chương trình thông thường mở cửa vào tháng Giêng nhưng đã bị trì hoãn trong năm nay do các quan chức tìm cách cải tạo hệ thống sau khi phương pháp tiếp cận đến trước được phục vụ trước  (first come first serve) gặp khó khăn do nhu cầu quá mức vào năm ngoái.

Trước đó, một hệ thống xổ số đã được sử dụng nhưng nó dẫn đến sự thất vọng rộng rãi rằng những nỗ lực của mọi người để đưa gia đình họ đến Canada về cơ bản đã bị thu hẹp thành một trò chơi may rủi.

Việc ra mắt một hệ thống mới cho năm nay tiếp tục bị trì hoãn do sự bùng phát của đại dịch COVID-19 và một quyết định đã được đưa ra là quay lại hình thức xổ số để bắt đầu chương trình.

Chính phủ cho biết họ sẽ chấp nhận 10.000 đơn đăng ký trong năm nay, thay vì thông thường nhận đến 20.000 đơn đăng ký nhưng cam kết sẽ tăng lên 30.000 đơn vào năm sau.

Trong khoảng thời gian 3 tuần, từ 12 giờ đêm EDT vào ngày 13 tháng 10 năm 2020, đến 12 giờ đêm EST vào ngày 3 tháng 11 năm 2020, những người Canada và thường trú nhân muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà của họ đến Canada sẽ có cơ hội gửi một tờ đơn qua trực tuyến (an interest to sponsor) cho biết muốn bảo người thân.

Để đảm bảo cơ hội công bằng, minh bạch và bình đẳng cho người nộp đơn, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ chọn ngẫu nhiên các đơn đã nhận và gửi cho họ lời mời nộp đơn bão lãnh. Những ứng viên được chọn sẽ có 60 ngày để nộp đơn.

Do nhiều người bão lãnh có thể đã bị ảnh hưởng về mặt tài chính do đại dịch COVID-19, IRCC đang đưa ra một chính sách công tạm thời sẽ giảm yêu cầu thu nhập cho năm tính thuế 2020 xuống mức thu nhập cần thiết tối thiểu, thay vì mức thu nhập cần thiết tối thiểu cộng thêm 30%.

Việc khởi động Chương trình Cha mẹ và Ông bà năm 2020 được xây dựng dựa trên các sáng kiến ​​của chính phủ nhằm ưu tiên phê duyệt 49.000 đơn đăng ký bảo lãnh gia đình cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như thông báo vào tuần trước về quy trình cho đoàn tụ nhiều gia đình hơn và phê duyệt các trường hợp nhân đạo trong những hạn chế biên giới hiện tại.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan