Chính phủ Ontario kéo dài tình trạng khẩn cấp và lệnh ở nhà ở Ontario

Chính phủ Ontario đã chính thức gia hạn lệnh khẩn cấp và tất cả các lệnh liên quan, bao gồm lệnh ở nhà thêm 14 ngày, cho đến ngày 9 tháng Hai.

Tình trạng khẩn cấp ban đầu được ban hành theo Đạo luật Quản lý Khẩn cấp và Bảo vệ Dân Sự (EMCPA) vào ngày 12 tháng 1, và sẽ hết hạn sớm nhất vào ngày 9 tháng 2, trừ khi được gia hạn thêm.

Tình trạng khẩn cấp ở Ontario phải được chính phủ gia hạn hợp pháp 14 ngày sau khi nó có hiệu lực.

Nếu lệnh khẩn cấp không được gia hạn, tình trạng khẩn cấp và lệnh ở nhà sẽ tự động hết hiệu lực vào Thứ Ba vào lúc 12:01 sáng.

Ford đã thông báo vào ngày 12 tháng Một rằng lệnh ở nhà sẽ được thực hiện trong 28 ngày, tức là cho dến ngày 11 tháng 2, có nghĩa là lệnh sẽ phải được gia hạn thêm ít nhất một lần nữa.

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp được thực thi “để đảm bảo các biện pháp và hạn chế cần thiết có thể được áp dụng để giữ cho người dân Ontario an toàn và ứng phó với mối đe dọa của COVID-19.”

Chính quyền tỉnh bang đã gia hạn đóng cửa đối với một số hội đồng trường học ở khu vực điểm nóng. Năm khu vực điểm nóng sẽ không quay lại học trực tiếp sớm nhất cho đến ngày 10 tháng 2 bao gồm Windsor-Essex, Peel Region, Toronto, York và Hamilton.

Hơn 100.000 sinh viên từ các khu vực bên ngoài Greater Toronto & Hamilton Area đã quay trở lại lớp học vào thứ Hai.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Stephen Lecce thông báo rằng Giám đốc Y tế của tỉnh đã chấp thuận việc học trực tiếp được tiếp tục tại bảy đơn vị y tế công cộng bao gồm Haliburton, Kawartha, Pine Ridge và Peterborough.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English