Chính phủ liên bang yêu cầu điều tra về Đạo luật Khẩn cấp 

Chính phủ liên bang đã chính thức yêu cầu một cuộc điều tra công khai độc lập về việc sử dụng Đạo luật Khẩn cấp trong các cuộc phong tỏa tại các cửa khẩu biên giới Canada và ở Ottawa vào đầu năm nay.

Đạo luật khẩn cấp yêu cầu chính phủ kêu tổ chức một cuộc điều tra về việc sử dụng luật trong vòng 60 ngày kể từ ngày thu hồi tuyên bố.

Việc xem xét sẽ xem xét các tình huống dẫn đến tuyên bố và các biện pháp được thực hiện để đối phó với nó.

Đạo luật này đã được đưa ra lần đầu tiên trong lịch sử Canada vào giữa tháng Hai. Nó đã trao cho chính phủ liên bang quyền cấm tụ tập công khai trong các khu vực cụ thể, kiểm soát các dịch vụ công cộng mà họ cho là cần thiết để giải quyết tình hình, đồng thời ban hành tiền phạt và thời gian tù cho những người vi phạm trật tự công cộng.

Đề nghị chấp thuận sử dụng Đạo luật Khẩn cấp đã được thông qua với số phiếu 185-151. Nó được ủng hộ bởi Đảng Tự do và NDP, trong khi các nghị sĩ Đảng Bảo thủ và Khối Quebecois đã bỏ phiếu chống lại nó.

Nhiều nghị sĩ Tory trước đây đã lập luận rằng chính phủ liên bang đã vượt quá giới hạn của mình khi viện dẫn các biện pháp tạm thời.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan