Chính phủ liên bang và Ontario đều đầu tư 259 triệu đô la vào các cơ sở GM ở Oshawa, CAMI

Chính phủ liên bang và chính phủ Ontario đang công bố các khoản đầu tư lên tới 259 triệu đô la mỗi bên cho nhà máy của General Motors ở Oshawa, Ont. và cơ sở CAMI của nó ở Ingersoll, Ont.

Khoản tài trợ của chính phủ là một phần trong khoản đầu tư trị giá 2 tỷ đô của GM. Khoản này sẽ giúp thúc đẩy sản xuất ở Oshawa và hỗ trợ dây chuyền sản xuất xe điện đầu tiên của công ty.

Xe vans điện có tên BrightDrop được sản xuất tại CAMI ở Ingersoll sẽ bắt đầu được sản xuất vào cuối năm nay.

Chính phủ Ontario cho biết đây sẽ là cơ sở sản xuất xe điện quy mô lớn đầu tiên ở Canada.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan