Chính phủ liên bang mong muốn hoàn tất thỏa thuận có khả năng biến đổi Inuit

Các bộ trưởng nội các liên bang và các nhà lãnh đạo Inuit đang tìm cách hoàn thiện một chính sách mà Thủ tướng Justin Trudeau mô tả là có khả năng thay đổi cuộc sống đối với người dân ở miền Bắc.

Tài liệu đang được xem xét tại một cuộc họp ở thủ đô quốc gia sẽ công nhận Inuit Nunangat là một khu vực địa lý, văn hóa và chính trị riêng biệt. Khu vực đó vốn đang chiếm phần lớn miền Bắc.

Ông Trudeau cho biết tài liệu cũng cung cấp kế hoạch chi tiết để đảm bảo rằng các nhu cầu và quan điểm của người Inuit được phản ánh trong tất cả các chính sách, chương trình, dịch vụ và sáng kiến ​​của liên bang hoặc các chính sách sẽ mang lại lợi ích cho Inuit.

Ông chỉ ra việc hiện đại hóa Norad và nâng cấp chuỗi vệ tinh ở miền Bắc là những lĩnh vực mà chính phủ có thể làm việc với Inuit và cung cấp các cơ hội kinh tế mới.

Trong bài phát biểu khai mạc khi bắt đầu cuộc họp vào chiều thứ Năm, ông Trudeau tỏ ra lạc quan rằng chính sách này sẽ được thông qua.

Ông Trudeau cho biết chính sách này đã quá hạn từ lâu, nhưng cũng gọi đây là một bước đi tích cực trên con đường hòa giải và công nhận quyền tự quyết của người Inuit.

Người đứng đầu một tổ chức quốc gia của người Inuit cảm ơn chính phủ đã làm việc tích cực với người Inuit về chính sách mới.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan