Chính phủ gia hạn các chương trình hỗ trợ trong đại dịch

Chính phủ liên bang sẽ gia hạn một số chương trình hỗ trợ kinh tế trong đại dịch, bao gồm chương trình Phúc lợi Phục hồi Canada (CRB) và Trợ cấp Lương khẩn cấp Canada (CEWS).

Một bản tin từ Bộ Tài chính cho biết: thời hạn đủ điều kiện cho CRB và CEWS đã được kéo dài đến ngày 23 tháng 10. Trợ cấp tiền thuê nhà khẩn cấp Canada (CERS), Trợ cấp chăm sóc phục hồi Canada (CRCB) và Trợ cấp ốm đau phục hồi Canada (CRSB) cũng sẽ nhận được gia hạn. 

Bộ cũng thông báo rằng số tiền hỗ trợ dành cho người sử dụng lao động theo cả hai chương trình CEWS và CERS sẽ được tăng lên trong khoảng thời gian từ ngày 29/8 đến ngày 25/9. Chính phủ ghi nhận rằng việc mở cửa lại nền kinh tế không đồng đều giữa các khu vực và lĩnh vực có nghĩa là người lao động và doanh nghiệp tiếp tục cần được hỗ trợ.

CRB hỗ trợ thu nhập cho những người không được Bảo hiểm Việc làm (EI). Số tiền từ $ 300 đến $ 500 mỗi tuần cho người nhận, tùy thuộc vào thời điểm họ đăng ký. Số tuần mà người yêu cầu có thể nhận CRB cũng tăng lên 54 tuần, trước đó là 50 tuần.

Thông qua CEWS, chính phủ đài thọ một phần tiền lương của nhân viên cho các doanh nghiệp bị mất doanh thu trong thời kỳ đại dịch.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English