Chính phủ Ford công bố hỗ trợ tài chính, ra mắt cổng ứng dụng trực tuyến dành cho phụ huynh

Chính phủ Ford đã thông báo rằng họ sẽ thiết lập một cổng thông tin trực tuyến dành cho cha mẹ hoặc người giám hộ có con từ 12 tuổi trở xuống để nhận thêm hỗ trợ tài chính trong đại dịch COVID-19.

Kể từ Thứ Hai, phụ huynh có thể hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến đơn giản thông qua trang web ‘Hỗ trợ Người Học’ (Support for Learners)

Phát biểu tại Vaughan, Ont., Bộ trưởng giáo dục Stephen Lecce cho biết các ứng dụng sẽ vẫn mở cho đến ngày 15 tháng 1 năm 2021.

Thủ hiến Doug Ford cho biết: “Trong giai đoạn rất khó khăn này, các bật phụ huynh là những người hùng thầm lặng trong cuộc chiến chống lại COVID-19, cho dù đó là sửa soạn cho con họ trước khi đến trường hay hỗ trợ chúng học tập từ xa.

Ford cho biết chương trình ‘Hỗ trợ Người học’ mới sẽ cung cấp các khoản thanh toán trực tiếp một lần để giúp bù đắp chi phí học tập bổ sung. Khoản tài trợ này chi trả cho các gia đình và học sinh đến trường trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai.

Lecce cho biết cha mẹ hoặc người giám hộ cư trú tại Ontario có thể hoàn thành một đơn đăng ký cho mỗi đứa trẻ để nhận khoản thanh toán một lần:
$200 cho mỗi trẻ em từ 0 đến 12 tuổi; hoặc là
$250 nếu con của họ dưới 21 tuổi và có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt

Chính phủ Ford cũng công bố khoản hỗ trợ tài chính bổ sung cho các gia đình đang phải đối mặt với “các chi phí mới liên quan đến giáo dục trong kỷ nguyên COVID-19” với tổng số tiền là 380 triệu đô la.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English