Chính phủ Canada tiết lộ các ưu tiên nhập cư mới

Nhập cư sẽ vẫn là trung tâm của nền kinh tế và xã hội của Canada.

Điều này đã được Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh trong bức thư ủy nhiệm bổ sung mới mà ông cung cấp cho Bộ trưởng Nhập cư Marco Mendicino.

Thư ủy nhiệm là tài liệu chính sách quan trọng nhất đối với bộ di trú của Canada.

Thư ủy nhiệm xác định các vấn đề chính như Kế hoạch Mức độ Nhập cư của Canada, chương trình nhập cư mới do IRCC tạo ra, và cải thiện thời gian xử lý đơn xin của IRCC. Việc phát hành thư ủy nhiệm được đưa ra ngay sau khi Canada công bố Kế hoạch Cấp độ Nhập cư mới mang tính lịch sử 2021-2023 sẽ nhắm mục tiêu đến hơn 400.000 người nhập cư mỗi năm, mức cao nhất trong lịch sử của Canada.

Thư ủy nhiệm mới bổ sung cho thư mà Trudeau đã giao cho Mendicino vào tháng 12 năm 2019.

Các ưu tiên chính được nêu trong thư bao gồm:

  • Tiếp tục chào đón những người mới đến để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Canada và phục hồi sau COVID bằng cách mở rộng các chương trình thí điểm để chào đón người tị nạn thông qua các dòng nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế; xúc tiến việc đoàn tụ gia đình; và làm việc trên các chương trình thí điểm cấp ngành và khu vực.
  • Tiếp tục thực hiện các biện pháp cung cấp con đường cư trú lâu dài cho những người đã cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại viện dưỡng lão, cơ sở y tế hoặc những người đã thực hiện các dịch vụ thiết yếu khác trong đại dịch coronavirus.
  • Tiếp tục hợp tác với các đồng nghiệp trong nội các để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người Canada sẽ quản lý các cảng nhập cảnh một cách có trách nhiệm và nhân ái.
  • Xác định các con đường thường trú bổ sung cho người lao động nước ngoài tạm thời.
  • Làm việc với Bộ trưởng Bộ Việc làm, Phát triển Lực lượng Lao động và Hòa nhập Người khuyết tật để bảo vệ người lao động dễ bị tổn thương bởi COVID-19 và đảm bảo người lao động đáp ứng nhu cầu lực lượng lao động trong nông nghiệp và chế biến thực phẩm.
  • Tiếp tục làm việc với các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada để cung cấp hỗ trợ định cư cho những người mới nhập cư, bao gồm đào tạo tiếng Pháp.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan